Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Time4marketing
Rochus Meeuwiszstraat 5
3554VR Utrecht
E-mailadres: contact@goedkope-antivirus.nl
KvK-nummer: 80189938
BTW-identificatienummer: NL003401513B44

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij levering van diensten:

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10- Garantie

Artikel 11 – Levering

Artikel 12 – Duurtransacties

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.